Sök

Allmänna villkor - Min Spelplats

 1. Allmänt och Sekretess
  Dessa villkor tillämpas mellan Ayla Sites HB/Bilbingon.se (Ayla Sites) och vår kund(Arrangören), vilken avser att använda vår Annonseringstjänst - Min Spelplats. Arrangören och Ayla Sites ska iaktta sekretess beträffande icke allmänt kända uppgifter om varandras verksamhet som kommer till känna i samband med annonseringen.

 2. Order, Betalning och Paus
  Betalning görs direkt vid beställning via bankgiro (faktura 30 dagar),  Stripe (VISA/MASTERCARD) eller annat sätt efter överenskommelse. Samtliga priser är Svenska kronor och inklusive moms. Igångsättning av Min spelplats sätts igång direkt efter kortbetalning eller vid vald fakturametod direkt efter granskning och godkännande. 

  Min spelplats är ett abonnemang som automatiskt förnyas varje år och faktura skickas till era registrerade e-postadresser och till fysiska adresser om ni valt detta i Kundzonen. När ni loggar in i Kundzonen kan ni betala fakturan med kort om så önskas. Möjlighet finns även att spara ett kontokort i Kundzonen för automatiskt dragning varje år. 

  Önskar ni pausa ert abonnemang nästkommande period säg till supporten så ordnar vi detta och makulerar eventuell utskickad faktura.

 3. Annonsering genom Min Spelplats
  Det ska finnas ett telefonnummer till den som är ansvarig för kontot (inte till något kansli som oftast är obemannat) som spelare kan kontakta om något på sidan inte stämmer med det i verkligheten.

  Arrangören är skyldig att rätta till om några uppgifter om denna kontaktperson ändras. Om en speldag inte går att genomföra på grund av någon anledning, måste Arrangören omgående ställa in speldagen. Är situationen akut och ni för tillfället inte kan ändra själva, måste ni för allas skull försöka nå oss, sms:a vårt journummer för att ordna önskad åtgärd.

  Eftersom systemet i sig och idèerna kring denna site bygger på Arrangörens ansvar att meddela förändringar kan Bilbingokalendern.se i vart fall inte hållas ansvariga för oförändrade/förändrade arrangörsuppgifter.

  Skulle främst inställd speldag eller andra viktiga förändringar inte läggas ut upprepade gånger, kan Arrangören få en varning och kontot kan komma att stängas av.

  Som motprestation för en mycket billig annonsering vill vi att Arrangören vid varje speltillfälle gör reklam gällande vår sida, endera via högtalarsystemet, en affisch eller någon annan form av reklamblad. 

 4.  Ångerrätt
  Om Arrangören ångrar sin beställning har vi 30 dagars ångerrätt. Kontakta supporten inom de första 30 dagarna så inaktiverar vi ert konto och återbetalar era pengar inom 24 timmar. Återbetalning sker endast genom samma betalmetod som användes när tjänsten köptes.

 5. Force majeure
  Ayla Sites ska undantas från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av avtalet hindras eller hindras av någon omständighet - som t.ex. krig, regeringens ingripande, störningar, begränsningar av energiförsörjningen, störningar på arbetsmarknaden, förbud, begränsningar, saknade tillstånd, olyckor, ogynnsamma transporter eller väderförhållanden eller missade leveranser från underleverantörer - vilket Ayla Sites inte rimligen kunde förutse vid tidpunkten för avtalets ingående och vars konsekvenser Ayla Sites inte kunde undvika eller övervinna.  Ayla Sites är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster

 6. Tvist
  Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av en svensk domstol i enlighet med svensk lag.

 7. Ändring av villkor och priser
  Dessa användarvillkor för Annonsering via Min Spelplats kan ändras när som helst. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Redan avtalade annonser kommer inte att ändras i pris. Ändringar ersätter det gamla avtalet. Ayla Sites har rätt att ändra priser för tjänster samt justera begränsningar för tjänster som tillhandahålls kunder, eventuell prisjustering kommer alltid att publiceras på vår webbplats. 
Senast ändrat: 2021-07-17
Ayla Sites HB

Reklam